કોરોના મફત સારવાર માટે હોસ્પિટલનું લિસ્ટ | In private hospitals with Ayushman card and mother card, Corona will be treated for free.

કોરોના માટે મફત સારવાર માટે હોસ્પિટલ નું લિસ્ટ ||  In private hospitals with Ayushman card and mother card, Corona will be treated for free.

The High Court has expressed displeasure over the action of the state government against Corona cases in the state.  The High Court ruled in Sumoto's case, which has been pending since April 12.  The affidavit filed by the government in the Sumoto petition of the High Court on April 15 stated that the Ayushman card and Maa Vatsalya card would include treatment of corona.
 The government filed an affidavit in the High Court on April 15 before Chief Justice Vikram Nath and Justice Bhargava Karia.  It said that following the suggestion of the High Court, the government had started taking immediate and effective decisions to curb the corona and would also include treatment of Kovid-19 in Ayushman Bharat and Maa Vatsalya Card Scheme.

 Ayushman Bharat Scheme 2021

 The Health Insurance Scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi through video conferencing on 26 December 2020.  In which Jammu and Kashmir Governor Manoj Sinha, Home Minister Amit Shah were also present.

He also informed the beneficiaries about the health insurance scheme.  In this video conferencing, Prime Minister Narendra Modi spoke directly to the beneficiaries of the Ayushman Bharat Yojana and informed all the citizens about the benefits of the health scheme.

Name of the scheme: Ayushman Bharat Scheme
 PM Narendra Modi started
 Beneficiary country people
 Providing health insurance of Rs 5 lakhs
 Listing Method: Online

👉 ઓફિશિયલ વેબસાઇટ:-https://mera.pmjay.gov.in/search/login 

 👉 ALSO MORE⤵️

👉 CLICK HERE:-આયુષ્યમાન યોજનામાં તમારું નામ ચેક કરો  અહીં ક્લિક કરી

👉 મા વાત્સલ્ય માં અમૃતમ યોજનામાં હોસ્પિલ લિસ્ટ:- સરકારી અને પ્રાઇવેટ બન્ને હોસ્પિટલનું લિસ્ટ ચેક કરો

👉 અહીં ક્લિક કરો:- અમારા સોસીયલ મીડિયા ગ્રૂપમાં જોડાઓ

der Ayushman Bharat Scheme 2021

Upto 9000 rupees for women during maternity
 Newborn and Child Health Services
 The government has allocated Rs 600 crore for the treatment of TB patients.
 dental care
 Complete child health
 Pay special attention to the health of the elderly, children, women
 All expenses will be incurred by the government before the patient is admitted and even after discharge.
 Mental patient treatment
 Emergency Care and Facility for Elderly Patients
 All facilities and treatment for women during maternity
 COVID-19 treatment will be covered

 How to register PMJAY scheme online?

 Official Official for PMJAY Scheme:-https://mera.pmjay.gov.in/search/login
 You will find the Am I Eligible tab, just click on it
 Submit your mobile number, captcha code and click on generate OTP button
 Now enter your state and your name, ration card number, household number or mobile number
 If your family comes under Ayushman Bharat scheme, you will be displayed in the results

 Documents required for Ayushman Bharat Scheme

 Age and Identity Proof (Aadhaar Card / PAN Card)
 Contact Details (Mobile, Address, Email)
 caste certificate
 Income certificate (maximum annual income will be up to Rs. 5 lakhs only)
 The document provides evidence to cover the current state of the family (joint or nuclear)

 How to download Ayushman Bharat Yojana Card online?

 First of all, visit the Ayushman Bharat Yojana official website
 Now login with your email id and generate password
 Enter your Aadhaar number to proceed
 Click on Approved Beneficiary option
 It will be redirected to their help center
 Now enter your password CSC and PIN number
 It will be redirected to the home page
 You will see the download option form where you can download your Ayushman Bharat Gold Card.

 PMJAY toll-free number and address

 For any complaint, PM Ayushman Bharat Yojana applicants should call the helpline number 14555 and 1800111565.

 Address: 7th & 9th Floor, Tower-L, Jeevan Bharati Building, Connaught Place, New Delhi - 110001


To see the hospital list under Ayushman Bharat Scheme:-https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/empnlWorkFlow.htm?actionFlag=ViewRegisteredHosptlsNew

 To see the government hospital list under Maa Vatsalya scheme here:-સરકારી હોસ્પિટલ લિસ્ટ ચેક કરો

 To see more private hospital list:-મફત સારવાર આપતી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ નું લિસ્ટ

Read in hindi :- અહીં ક્લિક કરી હિન્દીમાં વાંચો

સરકારી યોજનાઓ:-WWW.NAMASSTE.COM


 For any complaint, PM Ayushman Bharat Yojana applicants should call the helpline number 14555 and 1800111565.

Post a Comment

0 Comments